• Trobla #0
  • Trobla #1
Trobla Trobla je lesen zvočnik za iPhone, ki ne potrebuje dodatne elektronike ali baterij. Namesto elektronske naprave, ki jo je težko reciklirati, je Trobla izdelek, ki odlično služi svojemu namenu, a je hkrati v celoti narejen iz naravnih materialov. Vsak del je ročno izdelan, večinoma iz slovenskega lesa in s pomočjo lokalnih obrtnikov. Vsaka Trobla ima odtisnjeno serijsko številko.
Materiali: jesenov, javorjev in mahagonijev les
Dimenzije: 9 x 8 x 9 cm
Trobla è un amplificatore di legno per iPhone che non necessita di batterie né di collegamento elettronico. È interamente prodotto con materiali naturali per sostituire prodotti elettronici che non possono essere riciclati. È fatto a mano, prevalentemente in legno sloveno, con il supporto degli artigiani locali. Ogni Trobla ha un suo numero di serie inciso.
Materiale: legno di frassino, acero e mogano.
Dimensioni: 9 x 8 x 9 cm
The Trobla is an iPhone speaker made from wood and has no batteries or electronic components. As opposed to a difficult-to-recycle electronic device, the Trobla is a product that perfectly serves its purpose while being made entirely from natural materials. Each part is handmade – mostly from Slovenian wood and with the help of local craftsmen. Each Trobla is marked with a serial number.
Materials: ash, maple and mahogany
Dimensions 9 × 8 × 9 cm
foto: Dean Grgurica
TOK TOK je skupina mladih ustvarjalcev, ki jo sestavljajo diplomant medijskih študijev Matej Rodela, umetnik Andrej Koruza in industrijski oblikovalec Martin Šoštarič. Delujejo v starem jedru Kopra, v podedovani mizarski delavnici z večdesetletno tradicijo. Ukvarjajo se z oblikovanjem in izdelavo pohištva iz pravega ali recikliranega lesa po načelih trajnostnega razvoja in vključevanja lokalnega znanja ter obrti.
TOK TOK è un gruppo di giovani creativi formato da Matej Rodela, laureato in Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione, Andrej Koruza, artista, e Martin Šoštarič, industrial designer. I TOK TOK lavorano nel centro di Capodistria, in una vecchia falegnameria ereditata, che ha una tradizione pluriennale. Disegnano e producono mobili in legno massiccio e riciclato secondo i principi dello sviluppo sostenibile e dell'inclusione nei progetti della tradizione artigiana locale.
TOK TOK is a group of young designers comprising graduate of media studies Matej Rodela, artist Andrej Koruza and industrial designer Martin Šoštarič. Their workplace is a long-established joiner’s workshop, located in the old part of Koper, which Koruza inherited from his grandfather. Here they design and make their own furniture from new or reclaimed wood, following the principles of sustainable development and including local knowledge and craft skills.