• Prototip minimalnega stanovanja #0
  • Prototip minimalnega stanovanja #1
  • Prototip minimalnega stanovanja #2
  • Prototip minimalnega stanovanja #3
Prototip minimalnega stanovanja iz lesenih palet raziskuje alternativne možnosti bivanja za mlade, saj sta pomanjkanje in nedostopnost stanovanj glavna vzroka za njihovo pozno osamosvajanje. Prototip raziskuje več tem - na materialni ravni raziskuje možnosti uporabe serijskih lesenih elementov, reciklaže že uporabljenih kosov in možnosti principov naredi-si-sam. Na miselni ravni odpira polemična vprašanja koncepta bivanjskega minimuma - njegove primernosti v družbeno-ekonomskem kontekstu ter socioloških implikacij bivanja v majhnem prostoru.
Material: euro palete iz smrekovega lesa, leseni morali iz smrekovega lesa, OSB plošče
Dimenzije: 3,6 m x 4,8 m x 3,6 m
Il prototipo della piccola abitazione studia le possibilità alternative di abitazioni per i giovani, essendo l’inaccessibilità e la mancanza di case tra le principali ragioni per cui i giovani tardano a diventare indipendenti. Gli autori hanno voluto prendere in considerazione diverse problematiche: dal punto di vista del materiale sono stati studiati i diversi usi dei prodotti in legno di serie, di riciclaggio di pezzi già usati e le possibilità di impiego del fai-da-te. Dall’altra parte, il prototipo provoca domande polemiche sul concetto di requisiti minimi degli alloggi: le loro implicazioni sociologiche e la loro idoneità in un contesto socio-economico.
Materiale:euro palette di abete, tavole in abete, pannelli OSB
The prototype for a minimal flat from wooden pallets looks at alternatives for accommodating the young, as the shortage of flats and problems in accessing the housing stock are among the main reasons for young people failing to become independent. The prototype looks at various themes – in terms of materials it looks at the possibilities for using standard wooden elements, recycling used wooden items and the possibilities of DIY. In terms of concept it looks at the problematic issues of what constitutes the bare minimum for a living space – how it fits into the socioeconomic landscape and the sociological implications of living in confined spaces.
Materials:euro-pallets made from pinewood, wooden square-profile beams, OSB
foto: Tadej Pavlič
Študenti FA in FDV UL (Fakulteta za arhitekturo in Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani) so julija leta 2011sodelovali na delavnici Minimalna stanovanja za mlade družine.

Člani: Anja Cimerman, Maja Dolinar, Vita Ilešič, Nuša Jurkovič, Aleš Kobe,Oskar Koščak, Neža Kravanja, Klemen Kušar, Brigita Lah, Manica Lavrenčič, Aljoša Merljak, Pia Mikolič, Katarina Mravlja, Doroteja Mučibačić, Tadej Pavlič, Lucija Penko, Saša Regoršek, Matevž Straus, Tamara Šumi, Ana Vidic, Katja Vidic, Danaja Visković Rojs, Brina Vizjak, Marta Vrankar, Ksenija Zdešar, Mateja Žerjal

Mentorji delavnice: prof. Janez Koželj, doc. dr. Ilka Čerpes, teh. sod. Aleksander Vujović, strok. sod. Josip Konstantinović, doc. mag. Anja Planišček
Nel luglio del 2011 gli studenti della Facoltà di Architettura e Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Ljubljana hanno preso parte in un laboratorio sulle “Piccole abitazioni per i giovani”.

membri: Anja Cimerman, Maja Dolinar, Vita Ilešič, Nuša Jurkovič, Aleš Kobe,Oskar Koščak, Neža Kravanja, Klemen Kušar, Brigita Lah, Manica Lavrenčič, Aljoša Merljak, Pia Mikolič, Katarina Mravlja, Doroteja Mučibačić, Tadej Pavlič, Lucija Penko, Saša Regoršek, Matevž Straus, Tamara Šumi, Ana Vidic, Katja Vidic, Danaja Visković Rojs, Brina Vizjak, Marta Vrankar, Ksenija Zdešar, Mateja Žerjal

relatori del laboratorio: prof. Janez Koželj, Ilka Čerpes; collaboratore tecnico: Aleksander Vujović; collaboratori professionali: Josip Konstantinović, Anja Planišček.
In July 2011 a group of Students from the Faculty of Architecture and the Faculty of Social Sciences of the University of Ljubljana joined together at a workshop called “Minimalna stanovanja za mlade družine” (“Minimal Flats for Young Families”).

Team members: Anja Cimerman, Maja Dolinar, Vita Ilešič, Nuša Jurkovič, Aleš Kobe, Oskar Koščak, Neža Kravanja, Klemen Kušar, Brigita Lah, Manica Lavrenčič, Aljoša Merljak, Pia Mikolič, Katarina Mravlja, Doroteja Mučibačić, Tadej Pavlič, Lucija Penko, Saša Regoršek, Matevž Straus, Tamara Šumi, Ana Vidic, Katja Vidic, Danaja Visković Rojs, Brina Vizjak, Marta Vrankar, Ksenija Zdešar and Mateja Žerjal.

Workshop mentors: Janez Koželj, Ilka Čerpes, Aleksander Vujović, Josip Konstantinović and Anja Planišček.