• Gumb, Lovilni lonček, Akrobat, Drček #0
Gumb, Lovilni lonček, Akrobat, Drček so unikatne in ročno izdelane lesene igrače, ki izhajajo iz slovenske in srednjeevropske kulturne dediščine. Igrača, ki obuja staro slovensko tradicijo, je drček, narejen iz orehove lupine, slivovega lesa (ali kateregakoli drugega tršega lesa) in vrvi. Z drčkom so si pastirji v starih časih krajšali čas na paši. Da je drček zelo stara igrača in da je bil v uporabi v širšem evropskem prostoru, pa priča njegova upodobitev na znani sliki flamske renesanse (Pieter Bruegel st., Otroške igre, 1560).
Gumb, Lovilni lonček, Akrobat, Drček sono giocattoli di legno fatti a mano che provengono dalla tradizione culturale slovena e mitteleuropea. Il giocattolo che ricorda l’antica tradizione slovena è il drček (bobina di noci), un mulinello fatto con gusci di noce, legno di prugno e corda. Lo usavano i piccoli pastori per ammazzare il tempo mentre custodivano il gregge. La sua rappresentazione in un famoso quadro del pittore flamenco Pieter Bruegel il Vecchio (Giochi di bambini, 1560) ne testimonia l’uso in un quadro europeo più vasto.
Gumb, Lovilni lonček, Akrobat and Drček are one-of-a-kind handmade wooden toys, originating from the Slovene and Central European cultural heritage. The toy which does most to keep alive the old Slovenian toy tradition is the drček, made from walnut shells, plum wood and string. In olden times, the drčkek was used by shepherds to while away the hours on the pastures. It is a very old toy and was found throughout a relatively broad area of Europe, as its depiction in a famous painting from the Flemish Renaissance (Pieter Bruegel the Elder, Children’s Games, 1560) bears witness.

Samo Gašperšič oblikuje in izdeluje unikatne lesene ekološke otroške igrače in nakit iz različnih vrst lesa. Deluje v okviru Kulturno umetniškega društva Sredina, v katerem organizira in vodi rokodelske delavnice. V letu 2013 je razstavljal na razstavi Čar lesa v Cankarjevem domu, ter na mesecu oblikovanja v Ljubljani.
Samo Gašperšič disegna e produce ornamenti e giocattoli ecologici in legno. Lavora nell’ambito dell’Associazione culturale e artistica Sredina per la quale organizza e conduce laboratori di lavorazione manuale.
Samo Gašperšič designs and produces one-of-a-kind eco children’s toys and jewellery from various types of woods. He works within the framework of the Sredina cultural-artistic society, in which he organises and leads handicraft workshops.