• Vajenice #0
  • Vajenice #1
  • Vajenice #2
  • Vajenice #3
  • Vajenice #4
  • Vajenice #5
Vajenice so serija polizdelkov različnih velikosti in oblik iz lesa ter volnene polsti. Lesene ploščice z luknjičastimi polji ponujajo podlago za igro vezenja, t.i. veziljsko vajenico. Luknjice so izrezane z laserjem ali nožem in predstavljajo veziljske točke, ki jih uporabnik med seboj poljubno poveže s prejo različnih debelin. Za motive in vrste vbodov lahko uporabi priložena navodila. Vajenice postanejo manjši uporabni ali dekorativni izdelki.
Material: brezova vezana plošča, 100% industrijska volnena polst, preje
Pripomočki: igle za vezenje
Vajenice (Tavolette di legno) sono una serie di semiprodotti in legno e feltri di lana di dimensioni e forme diverse. Si tratta di supporti in legno con perforazioni eseguite con il laser o con il coltello che l’utente unisce ricamando con filati di spessori diversi e consultando le istruzioni d’uso allegate per ottenere soggetti e tipi di ricamo diversi. A lavoro terminato, le tavolette diventano piccoli oggetti decorativi.
Materiale:lastra di compensato di betulla, feltro di lana industriale al 100%, filati
Utensili: aghi per il ricamo
The Vajenice are a series of semi-finished products of various sizes and shapes made from wood and wool felt. The little wooden boards with perforated areas are used as embroidery templates (vajenice). The perforations are cut out by laser or knife to form embroidery points, which the user connects freely using yarns of various thickness. Ideas for motifs and stitches are provided in the instruction leaflet. The finished vajenice thus become either usable or decorative objects.
Materials:birch plywood, 100% industrial wool felt, yarns
Tools: embroidery needles
foto: Kristjan Jarni
Skupina Oloop je aktivna na različnih področjih vizualnega in prostorskega ustvarjanja, produktnega oblikovanja in oblikovanja tekstilij. V zadnjih letih se ukvarja z izobraževanjem in ozaveščanjem ljudi o pomenu tradicionalnih oblik ročnega dela. Skupina izvaja tudi daljše družbeno angažirane projekte, v katerih sodeluje z ranljivimi skupinami prebivalcev, kot so npr. priseljenke iz bivših jugoslovanskih republik.
Il gruppo Oloop è attivo su diversi campi di produzione di arti visive, architettura, design e moda. Negli ultimi anni si occupa dell’istruzione e della sensibilizzazione del pubblico sul valore delle forme di artigianato tradizionale. Oloop esegue anche progetti a lungo termine e impegnati socialmente in cui collabora con alcuni gruppi sociali più vulnerabili, ad es. le donne profughe di guerra provenienti dalle repubbliche dell’ex-Yugoslavia.
The Oloop team are involved in a number of different areas in visual and spatial creation, product design and textile design. In recent years they have become involved in educating and informing the public about the significance of traditional handicrafts. Oloop also involve themselves in more long-term socially engaged projects, in which they work with vulnerable groups such as immigrants from other republics of the former Yugoslavia.