• Knjigobežnice #0
  • Knjigobežnice #1
  • Knjigobežnice #2
Knjigobežnice so slovenska različica iniciative "Little Free Library", ki spodbuja branje in izmenjavo knjig. Avtorja sta izdelala načrt, po katerem si ljubitelji knjig lahko sami izdelajo ‘knjigobežnico’ iz surovega, nezaščitenega macesna (lahko se uporabi tudi druge vrste lesa). Načrt sta zasnovala tako, da je izvedba čim bolj enostavna in da uporabnik pri sestavi uporabi osnovna orodja - vrtalnik, kladivo itd. Načrti in navodila so dostopni na spletni strani avtorjev.
Material: macesnove deske, mozniki
Pripomočki: žaga, kladivo, vrtalnik
Dimenzije: 40 x 20 x 35 cm
Knjigobežnice (Casette per libri) sono la variante slovena dell’iniziativa “Little Free Library” che esorta a leggere e a scambiarsi i libri. Gli autori hanno ideato un progetto con cui gli amanti dei libri possono costruire da soli una specie di “casetta per libri” in larice siberiano grezzo, usando solo utensili più comuni come il trapano e il martello. Il progetto e le istruzioni d’uso sono reperibili sul sito degli autori.
Materiale:tavole di larice, cavicchi.
Utensili: sega, martello, trapano
Dimensioni: 40 x 20 x 35 cm
The Knjigobežnice are a Slovenian version of the “Little Free Library” initiative, which encourages reading and book-sharing. Handmade in Moste designed a blueprint for book lovers to use to make their own knjigobežnica or little mobile library out of natural, untreated Siberian larch. The blueprint makes the manufacture of the final product as simple as possible, with the customer only needing basic tools – drill, hammer, etc. The blueprint and instructions are available on the designers’ website.
Materials:larch planks, pegs
Tools: saw, hammer, drill
Dimensions: 40 x 20 x 35 cm
Klara Zalokar in Klemen Zupančič sta absolventa arhitekture, ki delujeta v oblikovalskoarhitekturnem tandemu Handmade in Moste. Njun prvi skupni projekt, ki sta ga izvedla sama, je bila prenova zapuščenega stanovanja v Mostah, ki je sedaj njun dom in hkrati ustvarjalni prostor. Med prenovo sta spoznala, da delo z lastnimi rokami in oblikovanje, ki se razvija v procesu izvedbe, prinese docela drugačne rezultate kot oblikovanje z računalnikom ali svinčnikom. Če se je prenova sprva zdela kot eksperiment, je ta prerasel v ustvarjalno prakso, ki se zgleduje po tradicionalnih obrteh in ročnih načinih izdelave pohištva, predmetov in prostorov.
Klara Zalokar e Klemen Zupančič, due studenti di architettura fuori corso, compongono il tandem Handmade in Moste che si occupa di design e progettazione architettonica. Il primo progetto che hanno realizzato insieme è stata la ricostruzione di un appartamento abbandonato nel quartiere lubianese di Moste, che è diventato la loro dimora e il loro ambiente di lavoro. Durante la ricostruzione Klara e Klemen si sono resi conto che lavorare con le proprie mani e sviluppare il progetto nel corso dell’esecuzione dei lavori porta a risultati diversi da quelli ottenuti con la progettazione su computer o su carta. La ricostruzione, nata come puro esperimento, è diventata una prassi creativa che trae ispirazione dalle tradizionali attività artigianali per la lavorazione dei mobili e degli oggetti.
Klara Zalokar and Klemen Zupančič are final-year students of architecture working as the design and architecture tandem Handmade in Moste. The first joint project which they undertook on their own was the renovation of a run-down flat in Moste, which is now their home and also their creative space. During the renovation they realised that the hands-on work and design which was central to their project brought very different results to design work with the computer or pencil. If the renovation at first appeared to be something of an experiment, it developed into a creative praxis based on traditional crafts and ways of fashioning furniture, objects and indeed spaces by hand.