Area Map A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12
Razstava Vezi predstavlja unikatne lesene izdelke sedmih slovenskih avtorjev in avtorskih skupin. Glavna vez med avtorji, ki se ločijo po znanjih in zanimanjih, je les, material, ki ga uporabljajo na različne načine in z drugačnimi izhodišči. Različnost njihovih pristopov omogoča prikaz široke palete možnosti uporabe lesa, od konstrukcijskih do dekorativnih.

Druga vez med njimi je unikatnost izdelkov, ki jo predstavljamo v dveh oblikah - enkratni izdelavi produkta ali enkratni sestavi produkta iz serijskih kosov. Pojma unikatno ne razumemo le v uveljavljenem pomenu avtorsko ročno izdelanega produkta. Razumemo ga tudi v rezultatu procesa, ki se začne, ko avtor določi sestavine, in zaključi, ko jih uporabnik sestavi v lastno unikatno celoto (prototip za Mudam Studio, Knjigobežnice, Minimalno stanovanje za mlade, Vajenice).

Med posameznimi izdelki se pletejo tudi druge vezi: raziskovanje izraznosti materiala - teksture, prosojnosti in barv (pohištvo Studia Drevo, reflektor Handmade in Moste, okrasna svetilka Čipka), uporaba tradicionalnih slovenskih obrtniških načinov izdelave - mizarskih in pletarskih domačih obrti (pohištvo Studia Drevo, okrasna svetilka Čipka) in oživljanje kulturne dediščine (lesene igrače, Vajenice). Nekatere izdelke povezuje tudi družbeno angažirano sporočilo, ki je del širšega projekta (Minimalno stanovanje za mlade, Knjigobežnice).

Raznovrstnost predstavljenih izdelkov odpira boljše možnosti za vzpostavljanje nadaljnjih vezi s širšo publiko, s kupci in možnimi vlagatelji. Namen razstave Vezi je namreč tudi promocija avtorjev oziroma avtorskih skupin.

-
organizacija razstave: studiobotas in Rokodelski center Ribnica
kuriranje in zasnova razstave: Primož Fijavž, Martina Malešič, Anja Planišček
oblikovanje: studiobotas
partnerja projekta: Rokodelski center Ribnica, Trajekt
podpora: Ministrstvo za kulturo RS
La mostra presenta prodotti artigianali in legno di sette autori o gruppi di autori. Il legame principale che accomuna gli autori, diversi in abilità e interessi, è il legno che viene lavorato in modi più svariati. La diversità degli approcci degli autori dà vita a una vasta gamma di possibili impieghi del legno, da quelli costruttivi a quelli puramente decorativi.

Un secondo legame è costituito dall’unicità dei prodotti presentati sotto due forme: quella dei prodotti artigianali e quella dei prodotti di serie ottenuti da uno specifico processo produttivo. L’unicità non è da considerarsi solo dal punto di vista della produzione artigianale, ma anche dal punto di vista del risultato di un processo che inizia nel momento in cui l’autore definisce i materiali e si conclude quando l’utente li compone in un proprio prodotto finale (Mudam Studio - Tobias Putrih, Knjigobežnice, Piccole abitazioni per i giovani, ricamo Oloop).

Tra i singoli prodotti si istaurano anche altri tipi di legami: la ricerca dell’espressività dei materiali - tessitura, trasparenza e colore (Drevo, Handmade in Moste, Arne Vehovar, Nena Gabrovec e Kaja Lipnik Vehovar), l’impiego di lavorazioni artigianali tradizionali – in falegnameria, cucito e altre attività tradizonali (sedie e tavoli di Dejan Pfeifer, lampade Handmade in Moste e Arne Vehovar, Nena Gabrovec e Kaja Lipnik Vehovar s) e la rivitalizzazione della tradizione culturale (Samo Gašperšič, Oloop). Alcuni dei prodotti condividono anche l’impegno sociale nel quadro di un progetto più ampio (Piccole abitazioni per i giovani – Gruppo di studenti di Architettura e Sociologia, Knjigobežnice – Handmade in Moste).

La varietà dei prodotti presentati apre la porta a nuove possibilità di istaurazione di legami con il largo pubblico, con i clienti e con i possibili investitori. Lo scopo di questa mostra è infatti anche promuovere gli autori.

-
Organizzazione: studiobotas e Rokodelski center Ribnica
La mostra è stata curata e ideata da: Primož Fijavž, Martina Malešič, Anja Planišček
Progetto grafico: studiobotas
Partner del progetto: Rokodelski center Ribnica, Trajekt
La mostra è stata realizzata con il supporto del Ministero dei Beni culturali della Repubblica di Slovenia
The Links exhibition presents one-of-a-kind wooden products by seven Slovenian designers and design teams. The main link between the designers, who are otherwise rather different in terms of both know-how and focus, is wood, a material they use in a variety of ways and with quite different points of departure. This range of approaches opens up the broad palette of possibilities for the use of wood, from construction to decorative functions.

A second link between the designers is “uniqueness”, here understood either as one-off products or serial units that are freely assembled, thus also making the finished item one-of-a-kind. Thus the uniqueness stems not only from the designers’ craftwork, but also from the results of a process which starts with the component design but only ends with the user’s assembly into a whole (the prototype for Mudam Studio, Knjigobežnice (“Book Vanishing Points”), the minimalist flat for young people and Vajenice).

Among the individual products, other links also emerge: the exploration of the expression of the material – its texture, transparency and colour (furniture by Studio Drevo, the reflector by Handmade in Moste and the decorative lamp by Čipka), the use of traditional Slovenian craftwork techniques in joinery, wickerwork and so on (tables and chairs by Studio Drevo and the decorative lamp by Čipka) and breathing new life into Slovenian cultural heritage (wooden toys, Vajenice). Some of the products are also linked by their message of social commitment, which is an integral part of the broader project (the minimalist flat for young people by the group of students of architecture and sociology and Knjigobežnice by Handmade in Moste).

The variety in the products on display opens up greater possibilities for creating further links with the broader public, with customers and potential investors alike. In other words the exhibition serves not only to interest the public but also as a promotional vehicle for the designers and design teams themselves.

-
organisation: studiobotas and Rokodelski center Ribnica
curating and exhibition concept: Primož Fijavž, Martina Malešič, Anja Planišček
graphic design: studiobotas
partners: Rokodelski center Ribnica, Trajekt
supported by: Ministry of Culture, Republic of Slovenia